עבודת המקדש

תיאור סדרי העבודה בבית המקדש

בתורה בהלכה ובאגדה

וכולל בתוכו גם ביאור הפרשות ויקרא-צו

מאת ברה אוריאל כהן שליט"א

מכון "כלי הקודש"

כריכה רכה או קשה

תמונות בצבע מלא

35.0059.00

נקה