עבודת אהרון

בעניני המשכן וכליו והעובדים בו

ובין בתריו סימנים בעניני אגדה ומחשבה בארה של מרים

מאת הרב יצחק גבריאל פרוינד שליט"א

30.00

13 במלאי