עבד נאמן

ספר "עבד נאמן"

מאת הרב הגאון רבי דוד הלוי ואלעס שליט"א

הספר כולל פרקי התעלות מאלפים בתורה בעבודה וביראה ממסכת חייו של המופלא הירושלמי הגאון הצדיק רבי שניאור זלמן פרידמן זצוק"ל מפארי הפרושים בשכונת בתי נייטין

…..

מה עושה עבד נאמן לבורא כשחייל מכוין נגדו את נשקו?

מי ניצח את המלחמה? ומהו הדבר שאפילו בשהותו בשיקום היה רבי שניאור מבצע בדיוק כפי שעשה זאת בהיותו אברך צעיר?

מה עושים לפני שמחיל זמן חדש בישיבות?

מדוע עדיף להאריך את הדרך בחצי שעה?

וכמה מתוק יכול כוס קפה להיות?

רבי שניאור זלמן פרידמן זכר צדיק וקדוש לברכה חי את חייו למען קדושת שמו יתברך

הוא היה עבד נאמן בכל נימי נשמתו נפשו וגופו בכל רגע ורגע מימי חייו הסוערים

לא יסורים ולא תמורות התקופה של קום המדינה לא הזיזוהו ממשמרתו

חייל בלגיונו של מלך היה עבד נאמן לבוראו הולך לבטח בדרך ההלכה הצרופה ויראת שמים חופפת עליו כל היום,

מנקיי הדעת בירושלים – הגבאי הבלת נשכח של בית הכנסת בתי נייטין

רבי שניאור מיחידי הסגולה שבדורות קודמים דמות מופת לעובד ה' מנעוריו –

איש אשר לא היה לו בעולמו אלא רצון בוראו ותורתו הקדושה.

ללמד לדור אחרון כי יהודים כאלו התהלכו על הארץ –

וראשם מגיע השמימה!

…..

הספר מעוטר בהסכמות נלהבות ומרגשות מהגאונים הגדולים – מרן הגאב"ד הגאון רבי יצחק טוביה וייס שליט"א, הגאון רבי יהודה פישר שליט"א חבר הבד"ץ של העדה החדית, הגאון רבי נתן הכהן קופשיץ שליט"א רב דקהילת החרדים נחלה ומנוחה בית שמש, הגאון רבי יהושע דוד טורצ'ין שליט"א רבה של קהלות הפרושים בארץ הקודש.

40.00

המלאי אזל

ספרים נוספים שיעניינו אותך...

קטלוג הספרים

יצא לדרך!!

עדין לא קבלתם את הקטלוג החדש?