0

סליחות "מערכי לשון"

ליטא

כריכה קשה

כפי הנוסח הנאמר בישיבות ללא צורך בדילוגים

30.00