סידור כוונת הלב לתשעה באב נוסח עדות המזרח

מבצע!

הסידור המפורש – כונת הלב – לתשעה באב – נוסח עדות המזרח,

מאת הרב הגאון רבי דורון רונן שליט"א,

כולל פירוש נפלא על דרך הפשט במקומות הנחוצים בתוספת הערות רבות והקדמות מאירות לכל פרק בתפילה.

הסידור מעוטר בהסכמתו של הראשון לציון ונשיא מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי עובדיה יוסף זצוקללה"ה זכותו יגן עלינו אמן

וכך כותב הגאון רבי עובדיה זצ"ל בהסכמו להסידור המפורש כונת הלב שהוציא לאור הרב הגאון רבי דורון רונן שליט"א –

הובא לפני סידור הנקרא כונת הלב מעשה ידי אומן נטע נאמן רב הפעלים לתורה ולתעודה אוצר בלי חמדה הרב הגאון רבי דורון רונן שליט"א והכל עשה יפה בעטו על פי דעת מרן השולחן ערוך מאור עינינו ותפארתנו רבנו יוסף קארו זיע"א,

יהי רצון שחפץ ה' בידו יצלח להוציאו לאור בקרב ימים ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה מתוך שלום השקט ובטח בבריאות איתנה ונהורא מעליא לאורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים אמן – כל זה מדברי הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל בהסכמתו ובברכתו לסידור המפואר והמפורש הנקרא סידור כוונת הלב מהרב הגאון רבי דורון רונן שליט"א.

20.00

128 במלאי

מבצע!