סט ספרי הרב ספטימוס

מלוקט מספר משנה ברורה, אחרונים, שו"ת והוראות גדולי התורה, ומצורף גם כמה מנהגי ספרד

מאת הרה"ג יוסף דב ספטימוס שליט"א

המחיר לסט ז' כרכים

שער המועדים – יום טוב

שער המועדים – חול המועד

שער המועדים – ספירת העומר וחג השבועות

אגרת הפורים

ימי הרחמים

נר חנוכה

קרא עלי מועד – בין המצרים

230.00

המלאי אזל