סט מדרשים - פניני הילקוט

ו' כרכים

*אוצר מוסרי חזל – אוסף מלא מתוך תלמוד בבלי וירושלמי ערוך לפי נושאים.

*פניני הילקוט שמעוני – על חמישה חומשי תורה.

*פניני הילקוט שמעוני – על הנביאים.

*פניני הילקוט שמעוני – על הנכתובים.

*פניני המדרש רבה – תנחומא – על חמישה חומשי תורה.

*פניני המדרש רבה – על חמש מגילות

130.00

9 במלאי