0

סט אמרי מרדכי ג' כרכים

לקבלת משלוח חינם יש להקיש קוד קופון "100" בדף ההזמנה

מדור לסיכום דברי הנושאי כלים והשו"תים בשפה ברורה וקולחת ובעימוד מאיר עיניים סביב ךשולחן ערוך

מדור 'יתרון דעת' לעיונים הרחבות וחקירות בשורשי הדינים

מדור ציונים, ובו רבבות מראי מקומות מפורטים השייכים לדברי המחבר והרמ"א וליסודות נלווים, בשים דגש לבעיות שהתעוררו בזמנינו עם מסקנות ההלכה מגדולי המורים

הספר הינו בתבנית 'משנה ברורה' ומקיף ומסכם בשפה בהירה וקולחת דעות הראשונים ושיטות הפוסקים משורשי הסוגיות ועד לפרטי ההלכה למעשה, הובאו מראי מקומות מפורטים לפוסקי זמנינו בשאלות המתחדשות. וכן מדור 'יתרון דעת' לחקירות ועיונים בשורשי הסוגיות ולליבון ההלכה ממקורה.

הספר מועיל במיוחד לקניין אמיתי בסוגיות ומעולה לשינון וחזרה, והפך תוך זמן קצר לספר יסוד למורי הוראה וללומדים העוסקים בהלכות איסור והיתר, אשר מעידים שזהו החיבור המקיף והמדויק ביותר שנכתב על הלכות אלו.

ספר "אמרי מרדכי" הלכות מאכלי עכו"ם – הכשר כלים [יו"ד קי"ב קכ"ב]

לרכישת כרך בודד

140.00

10 במלאי