סדר השביעית

סדר השביעית למרן החזון איש

הלכות שביעית שנדפסו בהוראת מרן החזו"א זצ"ל בשנת השמיטה תשי"ב

עם מקורות וביאורים

20.00

21 במלאי