סדר הריבית ב' כרכים

מבצע!

ספר "סדר הרבית"

מאת הרב הגאון רבי מנחם שימל שליט"א –

מחבר הספרים – שלמי מנחם על עניני עירובין, שלמי מנחם על עניני מוקצה, שלמי מנחם על הלכות שכנים ושכירות פועלים, ושלמי מנחם על הלכות הכשרת המטבח וכליו.

…..

הספר כולל שתי כרכים על עניני הלכות רבית –

כרך א' – על עניני הלכות רבית והלכות היתר עיסקא, עם מקורות וביאורם, כולל ענייני רבית המצויים והשכיחים אצל כל אדם מידי יום ביומו

כרך ב' – שאלות ותשובות בהלכות רבית המצויים בחיי היום יום, וכן באורי הסוגיות בעניני רבית ומשא ומתן בדברי הראשונים והפוסקים.

…..

הספר מעוטר בהסכמות נלהבות מהגאונים הגדולים – הגאון רבי שמואל וואזנר זצוק"ל, הגאן רבי מיכל זילבר שליט"א, הגאון רבי אשר וייס שליט"א, הגאון רבי שלמה פישר שליט"א, הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א הגאון רבי יצחק ישעיה וייס שליט"א, הגאון רבי משה שפירא שליט"א – שכולם מהללים ומשבחים את גדלותו של המחבר הלן בעומקה של הלכה בעיון מעמיק ובבקיאות רחבה  ומעלה על שולחן מלכים מאן מלכי רבנן ספרים חשובים הערוכים בטוב טעם ודעת דבר דבור על אופנו בהרצאת דברים מסודרים וברורים, ועכשיו הוציא לאור ספר על כל עניני רבית, גם את שרשי הסוגויות לעומקן וגם פסקי הלכה ותשובות הלכה למעשה והסבר מפור למכשירים כלכליים סבוכים שצריכים בירור עמוק האם יש בהם חשש איסור ריבית עד ההלכה למעשה בכל השאלות המתעוררות מידי יום ביומו.

60.00

המלאי אזל

מבצע!