סדר הושענות

סדר הושענות

כמנהג הספרדים ועדות המזרח

*כולל קריאת התורה

*כולל תפילת מוסף

*קומפקטי ונכנס לקופסת האתרוג

*ערוך באותיות מאירות עיניים

מיוחד לנשיאה יחד עם ארבעת המינים

8.00

210 במלאי