סדרת הספרים "ידי כהן"

מאת הרה"ג הרב יוסף דוד כהן שליט"א

ראש כולל נזר דוד

הקונטרסים ערוכים בשפה קלה השווה לכל נפש

כל נושא מוקף עד לפרטיו הקטנים

מסוגיות הגמרא ראשונים ואחרונים ועד פוסקי זמננו

מכל העדות והמגזרים

מעט הכמות ורב האיכות

מיוחד ביותר

10.00220.00

נקה