נפלאות בתורתך

מאמרים, ביאורים ועיונים בדרך הפרד"ס על הופעות נפלאות של ראשי וסופי תיבות בתנ"ך

ונכלל בזה פירושים מתורתם של ראשונים כמלאכים

40.00

23 במלאי