מתוך שיעורי רבינו משולם דוד הלוי על התורה

עניני דרוש אגדה והשקפה

20.00

48 במלאי