0

משפט המשא

בספר מבואר:

ענייני המצווה והמסתעף ממנו

בהלכה בזמננו באדם, ברכב, וכדו'.

הלכות פריקה וטעינה על סדר השו"ע והלכות הנוגעות למעשה.

40.00

28 במלאי