משפטי יושר

ספר משפטי יושר

מאת הרב הגאון רבי יוסף פליישמן שליט"א

על הלכות משא ומתן – עני המהפך בחררה, מחוסר אמנה, גניבת דעת, תיווך ושדכנות, מקח טעות.

בספר שלפנינו בנוסף להבאת פסקי הדין היסודיים בכל ענין נעשתה השתדלות מרובה להקיף כמה שיותר מצדדי הדין משורשו בגמרא ובראשונים דיוני המפרשים והפוסקים ועד להכרעת פוסקי זמננו בספר הזה מורגש מאוד מאמר המשנה "כמעיין הנובע" בהיות שהרבה פעמים דין שתופס בשולחן ערוך סעיף אחד נפרס בספר על פני סימן שלם עם הרבה סעיפים בכל צדדי הענין מלווה בביאורים בטעם הדין וסדר הכרעתו

…..

הספר מעוטר בהסכמותיהם הנלהבות והמרגשות של הגאונים הגדולים – הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א, הגאון רבי יהודה סילמן שליט"א, הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג שליט"א, הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, הגאון רבי מנחם מענדל שפרן שליט"א, הגאון רבי שלמה משה עמאר שליט"א, הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א – שכולם משבחים ומהללים את גדלותו העצומה של המחבר שליט"א ששוקד על תלמודו בהתמדה עצומה יומם ולילה לא ישבות מבוקר עד ערב וצולל במים אדירים ומעלה בידו דברים ערוכים ברורים נעימים ונהירים בכל פרט ופרט הקשור לדיני משא ומתן עם מקורות נאמנים מסוגיות הש"ס והראשונים והאחרונים ומספרי שו"ת חשובים מדורות הקודמים ומחכמי דורותינו שליט"א ומקיף את הענינים בטוב טעם ודעת ובשפה ברורה ונעימה, והספר ראוי לעלות על שולחן מלכים מאן מלכי רבנן להתענג בדברי התורה הערבים והמתוקים מדבש ונופת צופים הערוכים בספר שלפנינו.

10.00

15 במלאי