משפטי ארץ

ב' כרכים.

אוצר הלכות ארץ ישראל.

מצוות התלויות בארץ הלכה למעשה.

א = תרומות ומעשרות, חלה.

ב = שביעית, ערלה, כלאים.

90.00

2 במלאי