משנת העזר

מבצע!

ערוך כתבנית הספר משנה ברורה

מבאר על הסדר כל סעיף בדברי השו"ע

משורש הסוגיות, דעות הראשונים, שיטות אחרונים, פסקי הלכות, והמנהג למעשה

ספר עזר לנבחנים בבחינות הסמכה

50.0090.00

נקה
מבצע!