משנה ברורה - משנה אחרונה - חלק א [ג' כרכים]

מבצע!

משנה ברורה חלק א [ג' כרכים]

עם משנה אחרונה

והוא פירוש על דברי המשנה ברורה עם אוסף שאלות ותשובות של גדולי הפוסקים שנכתבו במשך מאה עשרים שנה האחרונות לאחר חתימת המשנה ברורה, אשר דנו בנושאים הלכתיים שנתחדשו מאז ועד ימינו.

  • א-פח – הנהגות אדם בבוקר, ציצית, תפילין, ברכות השחר ושאר ברכות, קריאת שמע
  • פט-קכז – תפילה
  • כה-מה – תפילין, קונטרס משנת סופרים

60.00

26 במלאי

מבצע!