משמחי לב - ד' מינים בשביעית

הלכות והנחיות הנוגעות לציבור בענין טיפול, קטיף, השגה וקניה מהפקר, ומאוצר בית דין,

וכן שימוש בהם בחג ולאחריו

מאת הרב יצחק שטראוס שליט"א

25.00

30 במלאי