0

משיעבוד לגאולה

סיפור שיעבוד מצרים והגאולה הניסית – בעיניו של בן התקופה,

תיאור מרתק ובהיר על פי מדרשי חז"ל הקדושים ורבותינו גדולי הדורות –

הסיפורי שיסחף את כל המסובים – מקטן ועד גדול מצריימה- ויאפשר לך לקיים בהידור את 'והגדת לבנך' ואת 'כאילו הוא יצא ממצרים!

60.00