0

משחק זבחי רצון

המשחק שכבש את ילדי ישראל

ומקנה בהנאה ידע רב מאוד בסוגי הזבחים ונסכיהם ובמועדי הקרבתם,

המלצות נלהבות של רבנים ואנשי חינוך

120.00

10 במלאי