משולחנם של רבותינו

עובדות וסיפורים מופלאים על מרנן עיני העדה

רבינו מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א
רבינו מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א

45.00

25 במלאי