מקבים א

סיפור נס חנוכה וגבורות בית חשמונאי כפי שנכתבו בימי הבית השני ע"י עדי ראיה ושמיעה

תורגם מיוונית ללשון הקודש ע"י אברהם כהנא עם הארות וביאורים והשוואות לדברי חז"ל ולספרי יוסף בן מתתיהו הכהן

בתוספת תמונות, מפות, ותרשימים

נערך ע"י לוי יצחק חריטן

50.00

76 במלאי