מפתח סוגיות ועניני הש"ס

תמצית סוגיות לשינון וחזרה

לשינון אחר לימוד יסודי

לחזרה בעל פה ובלכתך בדרך

מהדורת כיס!

15.00

1 במלאי