מפיק מרגליות - ימים נוראים

מבצע!

שיחות מאת הרב אברהם צבי מרגלית שליט"א

מרא דאתרא כרמיאל

י"ג מידות * עקדת יצחק * שיחות ימים נוראים * תשובה

 

כתב וערך הרב יוסף קראוס שליט"א

20.00

20 במלאי

מבצע!