מעשה השבת - מעשה הברכה - מעשה הטהרה

מבצע!

מיוסד על פי פסקי מרן השו"ע ועל דברי רבותינו האחרונים

ונוספו עליהם פסקי גדולי ההוראה בשאלות שנתחדשו בזמנינו

 

ובסופו קובץ בירורי הלכה בענינים הנוגעים למעשה

 

מאת הרב אליה רפאל כהן שליט"א

רב ק"ק ספרדים רמת בית שמש ג

50.00170.00

נקה
מבצע!