מעשה בהלכה

מקרים אקטואלים

נידונים סערים

מסקנות מפתיעות!

בספר הייחודי "מעשה בהלכה" מוצג מקרה בשפה ציורית ועכשוית, עד שהלומד חש כחלק מהמקרה ממש.

לאחר מכן נפתח דיון הלכתי מרתק הנוגע בקצרה בשורשי הסוגיה ובפרטי הדינים עד למסקנה ההלכתית,

ובסוף הדיון – שבים להמשך תיאורו הציורי של המקרה, עם ההלכה הנוגעת למעשה

מתאים במיוחד ללימוד קבוע בשולחן השבת

40.00

5 במלאי