מעמד הר סיני

ליקוט מדברי רבותינו, בעלי הגמרא, המד"ר, פרקי דר"א, מכילתא וספרי, זוה"ק,

ופרשי התורה, השלה"ק, האלשיך הק', והאור החיים הק', ועוד מפרשים

 

על מעמד הר סיני, גודל החיוב לזכור כל פרט ופרט שראינו שם בראיה ובשמיעה, ועל גודל ההתגלות שכמוה לא היתה מעולם

 

ליקט וערך הרב שלמה רוזנר שליט"א

בתוספת קונטרס "קרבנו לפני הר סיני

וקונטרס "ונתן לנו את התורה"

20.00

24 במלאי