מסילת ישרים - המשגיח רבי דן סגל

מסילת ישרים עם ביאור חובת האדם

ובו פירושים דיוקים ועיונים בלשון המסילת ישרים והנהגות מעשה רב מרבותינו מאורי הדורות

שנאמרו בשיחות ובוועדים על ידי רבינו המשגיח הגאון רבי דן סגל שליט"א

40.00

43 במלאי