מנוחה ושמחה

כולל בתוכו הלכות מוקצה

עם מקורותיהם, חידושים, וביאורים.

 

ובסופו לוח המוקצה – אינדקס לפי חפצים

הגדרתם, דין טלטולם בשבת, ומקןרןתיהם

 

מאת הרב שאול בוסקילה שליט"א

35.00

40 במלאי