0

מלך שהשלום שלו

 

הלכות, הליכות והנהגות מופת הדור, ענק שבענקים, יחיד בדורו

מרן הראש"ל רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל

ערך הרב שלום סעדון שליט"א

[כולל גם דיסק שמע עם קטעי שירה ותפילה נדירים מפי מורינו זצוק"ל (מגילת אסתר, סליחות, קינות, קטעי תפילה)]

60.00

28 במלאי