מלוך - ראש השנה ב' כרכים

מבצע!

מאמרים יסודיים בביאור תוכן עבודת ימי הרחמים והסליחות, בהארת פנימיות הלב של כלל ישראל לחזות בנועם ה' בהמלכתו בימי ראש השנה, מתוך אמונה ושמחה בדבר השי"ת לכל אחד מישראל

"אמרו לפניו מלכויות – שתמליכוני עליכם"

 

מתוך שיחות ומאמרים שנמסרו מפי מו"ר רבי אברהם צבי קלוגער שליט"א

30.00

19 במלאי

מבצע!