מי הדעת

חומש בראשית

אוצרות דעה ולקחי מוסר שנשמעו מפי הגה"צ רבי ישראל מאיר המניק זצוק"ל משגיח ישיבת יד אהרון

מלאים מזן אל זן ביאורים נפלאים ויסודיים בתורה ומפרשיה, יסודות נאמנים, פנינים נפלאים, לצד עובדות והנהגות שקיבל מרבותיו ובפרט מרבו המשגיח רבי שלמה וולבה זללה"ה

40.00

43 במלאי