מי באר - על מסכת נדרים - ג' כרכים

פרי יצירתו ומעשי ידיו של הרה"ג המופלג בתורה ויראה

מוה"ר אליהו גומבו שליט"א

 

ביאור דף על דף על כל דפי המסכת גמ' ופי' הר"ן

מספרי רבותינו הראשונים והאחרונים בתוספת נופך

עם סיכומים בהירים בגמ' ופי' הר"ן לאורך כל המסכת

100.00

29 במלאי