מטעמי שולחן שבת

למעלה מ 1000 עמודים מלאי תוכן

לפי סדר פרשיות השבוע

וורטים, סיפורים, הלכות, בלשון קצרה וברורה

מתאים ביותר לשולחן השבת

40.00

5 במלאי