עבודת מועדי השנה - רבי שלמה פאליי

מראי מקומות בביאור מהות המועדים ודרכי העבודה של כל מועד,

כולל קונטרס המבאר את דרכי עבודת האלול והימים הנוראים

45.00

המלאי אזל