מגנט - טבלת השמיטה - עברית/אנגלית

מגנט בגודל A4

לשנת השמיטה תשפ"ב 2021/22

שפות עברית – אנגלית

הטבלה מבוססת על ההלכות מספרו של הגר"א וייזנפעלד שליט"א

ובהסכמת הגר"י ברקוביץ שליט"א

10.00

נקה