מגילת הסתר

כירכה רכה.

בו יתגלו הניסים שהיו בעת ההסתר ע"פ פסוקי המגילה

 

ונלווה אליו באור "נס להתנוסס" בו יראה מקום לניסים היכן הם מתנוססים בפסוקים וב"טעמי המקרא"

15.00

12 במלאי