מאי בר מצוה

מבצע!

ספר "מאי בר מצוה"

כולל שמונים וארבע אופנים לבאר הטעם למה נהגו לקרא לבחור בן י"ג בשם "בר מצוה"

בתחילת הספר מופיע מכתב שנשלח מבן ביתו של מרן רבינו הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א לאחר שהספר היה למראה עיניו –

מעיד הרב גדליה הוניגסברג נכדו חביבו ונאמנו של רבינו שר התורה הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א – מרן שליט"א נהנה מאוד מהספר ואמר – "שזה יפה מאוד"

הגאון רבי נח אייזיק אהלבוים שליט"א כותב בדברי הסכמתו לספר – באתי בשורות אלה בשבח המגיע לכתבים על הספר "מאי בר מצוה" והוא חיבור חשוב אשר בו מבאר בשמונים וארבע אופנים הטעם שנהגו לקרא לבחור בן י"ג בשם בר מצוה והמה טעמים נכונים והגונים מיוסדים על פי הקדמות ויסודות של רבותינו הראשונים ואחרונים ז"ל

הגאון רבי אליהו דוב וכטפוגל שליט"א כותב בדברי הסכמתו לספר – הנה נשלח אלי חיבור מיוחד במינו ובשם מאי בר מצוה יכונה, בו הפליא המחבר שליט"א לדרוש תילי תילים של מילי מעלייתא דברים ערבים אשר יסודן בהררי קודש ידיעות רחבות בדברי הצדיקים קדושי עליון זיע"א ואין לי אלא לברכו שילך מחיל אל חיל ללמוד ולחדש ולהפיץ מעיינותיו הברוכים חוצה.

…..

התועלת מהחיבור שלפנינו נמצא בשלוש דרכים

א' – כיון שאמרו חז"ל מנהג אבותינו תורה היא לכן ראוי לבאר המנהג שקוראים לבחור בן י"ג בשם בר מצוה

ב' – חיבור הזה שלפנינו הנקרא בשם מאי בר מצוה הוא מלא בידיעות יקרות ועצות נחוצות ומועילות מהספרים הקדושים ויכול לשמש לשיחת הדרכה לבחור בן י"ג המתחיל בדרכו בעבודת ה' כמצווה ועושה

ג' – כשנגשים להכין דרשה לכבוד שמחת הבר מצוה אפשר לקחת און אחד או שנים מהספר שלפנינו ולבנות על זה מאמר שלם בענין המדובר באותו אופן ולסיימו עם האופן הנבחר ובזה יתקשר לענין הבר מצוה

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה כלנו לשמוח יחד בזמן שכל העולם כולו יכנס ל"בר מצוה" ויקבלו כולם עול מלכות שמים לקיים מצוותיו באהבה ובשמחה במהרה בימינו אמן כן יהי רצון.

10.00

63 במלאי

מבצע!