מאוצר המהרש"א - ב' כרכים

ביאורי מקראות, חידושים ודרושים מסודרים וערוכים על סדר התורה והמועדים

 

נלקטו מחידושי הלכות ואגדות הש"ס של רבם ומאורם של ישראל

רבי שמואל אליעזר הלוי אידלש זצוק"ל

  • א – בראשית, שמות, מגילת אסתר
  • ב – ויקרא, במדבר, דברים, מועדים

60.00

7 במלאי