לקט דיני מצוות התלויות בארץ

מבצע!

טעמים דינים ומנהגים ביאורים ומקורותיהם שנאמרו מפי רבותינו ז"ל

  • הלכות הפרשת חלה
  • הלכות תרומות ומעשרות
  • הלכות דיני שביעית
  • הלכות כלאי זרעים [בקיצור]

מאת הרב מנשה כהן שליט"א

10.00

28 במלאי

מבצע!