לקח דוד

עיונים וביאורים בעומקם של פרשיות התורה המיוסדים על משנתו ותורתו של הגר"א ובית מדרשו

 

מאת הגאון הרב דוד כהן שליט"א

45.00

28 במלאי