0

למען תזכרו

דרכים ושיטות לזכירת הלימוד

ולזכות שהלימוד עצמו נעשה מתוך הנאה

מיוסד על דברי רבותינו בכל הדורות

בהוצאת כולל רצופות – תפארת דוד

20.00

80 במלאי