כלי השולחן - סט

מבצע!

כל כרך נחלק לב' חלקים

חלק א' – סיכום וביאור השו"ע בלשון צחה וברורה, הכולל הקדמה לכל סעיף וסעיף מהגמרא, ראשונים ואחרונים. ביאור דברי מרן השו"ע, רמ"א, ש"ך, ט"ז, מג"א, ופתחי תשובה על כל סעיף וסעיף

חלק ב' – כלי השולחן הקצר – הכולל סיכום קצר בלשון צחה וברורה של ההלכות היוצאות מהחלק הראשון עם תוספת של פסקי הלכות מהאחרונים ופוסקי זמנינו.

 

מאת הרב עמוס פרץ שליט"א

80.00300.00

נקה
מבצע!