כלי הקודש

ביאור כלי הקודש ובגדי כהונה

בתורה בהלכה ובאגדה

ע"פ מקורות חז"ל

כולל תמונות מרהיבות, מאירות עיניים, של בית המקדש, תבנית המשכן, הכלים, והבגדים

עם ביאור פרשות תרומה תצוה על הסדר

25.0045.00

נקה