טעמו וראו - שמירת הלשון

סיפורים מרתקים אודות חשיבות שמירת הלשון

הטעם והחדווה בעומק דברי חז"ל וקיומם, מוגשים בשמחת וחדוות התורה בערבות חיצונית ופנימית מעוררת שמחה

25.00

23 במלאי