טיבו של גט - חלק ג'

בדיני דיעבד ושעת הדחק בכתיבת הגט ונתינתו

ניתן להשיג את כרכים א-ב כאן

50.00

14 במלאי