טיבו של גט - חלק ג'

בדיני דיעבד ושעת הדחק בכתיבת הגט ונתינתו

מאת הדיין הרב גולדברג שליט"א

ניתן להשיג את כרכים א-ב כאן

50.00

3 במלאי