טיבו של גט [ב' כרכים] - הרב גולדברג

בדיני דיעבד ושעת הדחק בכתיבת הגט ונתינתו

ניתן להשיג את כרך ג' כאן

85.00

6 במלאי