טוב הארץ

קיצור מספר דרך אמונה

*הלכות שביעית

*הלכות תרומות ומעשרות ערלה וחלה

*הלכות כלאים ומתנת עניים

והוא כולל דינים העולים והמבוארים ברמב"ם ודרך אמונה ובאור ההלכה וציון ההלכה הנהוגים בזמן הזה

מאת הגאון הגדול הרב יוסף דב ספטימוס שליט"א

 

20.0060.00

נקה